Support
Honeyquilt
0850576923
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

นิยามของคำว่าแฮนด์เมด

วันที่: 21-07-2014

 นิยามของคำว่าแฮนด์เมด

 

 

        แฮนด์เมด หมายถึง สิ่งของที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใช้มือของเรา ไม่มีเครื่องมือ หรือเครื่องจักรใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีชิ้นเดียวในโลก ถึงแม้จะทำออกมาหลายชิ้นก็ตาม แต่สิ่งของที่ผลิตขึ้นมานั้นไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้อย่างแน่นอน!!


       งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากฝีมือแรงงานคน คุณค่าของ สินค้าแฮนด์เมด อยู่ที่ ในงานแต่ละชิ้นงาน จะไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช้เครื่องจักรที่ตั้งโปรแกรมให้ทำงานได้เหมือนกันทุกชิ้น ดูเป็นธรรมชาติ อ่อนโยน ฉะนั้นงานแฮนด์เมด จึงราคาค่อนข้างสูงส่วนใหญ่จะใช้กับงานศิลปะ เข้าใจได้ง่าย ๆ ก็คือ "สิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยคน"


        งานแฮนด์เมด ถึงจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่หากเราพูดถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่จะได้รับนั้น รับรองว่าคุ้มอย่างแน่นอน เนื่องด้วยเป็นงานที่ใช้คนและ 2 มือในการทำ จึงได้รับการใส่ใจในทุกขั้นตอน และอีกอย่างหากเราช่วยอุดหนุนงานจำพวกแฮนด์เมดนี้ ก็้หมือนเราช่วยสนันสนุนสินค้าก็ชาวบ้านไปด้วยในตัว